Thomas Littel (1635)

Generatie III

Thomas Pieters Littel; gedoopt Schoonhoven 18-12-1635, overleden na 1707, zoon van Pieter Littel en Tomisjen Cornelis.

Thomas trouwde Schoonhoven 13-01-1660 met Baijken Willems de Leeuw, ook genaamd Baavken en Baafijn; van Schoonhoven. Mogelijk gedoopt Schoonhoven 15-05-1638 als Baijken, dochter van Willem Willemsz.

1660 huwelijk Thomas Littel

uit het trouwboek: “ondertrout den 27 december getrout den 13 January 1660, Thomas Pieters Littel jm met Baafijn Willems de Leeuw jd beijde wonende tot Schoonhoven”

Thomas’ vader Pieter en grootvader Thomas Littel waren soldaten in Britse dienst. Thomas jr. was de eerste Littel die poorter werd van de stad Schoonhoven.
Hij legde op 28-10-1665 de poorterseed af: “Ick sweere poorter der stede van Schoonhoven te sullen wesen, de Hoog Overigheidt hout ende getrouwe, alle aenslagen tegens ’t gemeene welvaren voorgenomen, ’t mijn der kennisse commende, te sullen openbaeren, de Borgemeesteren ende Magistraten gehoorsaem ende onderdanich te wese, de Stedes Rechten ende Privilegiën te hanthaven ende voor te staen, ende voorts al te doen, dat een goet ende getrouw poorter schuldig is ende behoort te doen“.
Thomas wordt nog vermeld als hij in 1704 toestemming geeft voor het huwelijk van zoon Abram[1] en in 1707 in de verpondingsregisters met een pand aan de Koestraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Littel; gedoopt Schoonhoven 24-10-1660. Willem trouwde Schoonhoven 07-11-1694 met Jannigje Gijsberts Hackeles, ook Jannetje; geboren 1660/1670.

 2. Cornelis Littel; gedoopt Schoonhoven 27-02-1663, overleden voor 1670.

 3. Barbara Littel; gedoopt Schoonhoven 07-06-1665, overleden na 1722. Barbara trouwde Schoonhoven 07-02-1690 met Jacob Stevens Groeneveld, ook genaamd Groenevelt; overleden na 1719, zoon van Steven Stevens Groeneveld en Neeltje Jacobs. Burgemeester van Ameide (1719).

 4. Fijtje Littel; gedoopt Schoonhoven 24-11-1667, overleden Maassluis op of kort voor 02-12-1749 (gaarder).

 5. Cornelis Littel; gedoopt Schoonhoven 11-03-1670, overleden Schoonhoven op of kort voor 08-05-1749. Cornelis is getrouwd (1) Schoonhoven 19-03-1693 met Annigje (Anna) Lamberts van Gelder; van Schoonhoven, overleden 1702/1724. Cornelis hertrouwde Schoonhoven 29-10-1724 met Maria Jans Bonenge; van Gouda, overleden Schoonhoven op of kort voor 09-04-1745.

 6. Pieternella Littel; gedoopt Schoonhoven 08-04-1674.

 7. Cornelia Littel; gedoopt Schoonhoven 21-01-1677, overleden Maassluis op of kort voor 09-12-1746 (gaarder). Cornelia trouwde Noordwijk 21-06-1697 met Jan Cornelisz van der Kuijn; geboren 1670/1675, vermoedelijk overleden Maassluis op of kort voor 18-05-1724 (gaarder).

 8. Elisabeth Littel; gedoopt Schoonhoven 23-02-1679.

 9. Abraham (Abram) Littel; gedoopt Schoonhoven 14-01-1680, overleden na 1712. Hij woonde bij de ondertrouw aan de ‘Hermen Suijsstraet’ (Heer Heymansuysstraat) in Dordrecht, zijn vader gaf schriftelijk toestemming voor het huwelijk.[1] Hij zal identiek zijn aan Abram Littel, die in november 1707 belijdenis doet in Delft[2] en daar goudsmid was. In 1712 wordt hij genoemd als mede-erfgenaam en voogd over de minderjarige erfgenamen van zijn schoonmoeder Brechjen van der Meer.[3] Zij had hem en Jacob Raats in 1705 per testament tot testamentair executeur en voogd benoemd.[4]
  Abram is ondertrouwd Dordrecht 09-11-1704 en getrouwd aldaar 23-11-1704 met Jacoba Huijmans; gedoopt Dordrecht 20-06-1659, dochter van Jan Goverts Huijmans en Brechjen Jacobs van der Meer. In november 1706 vermeld als lidmaat in Delft (als Jacoba Huijmaen).

 


Bronnen
 1. Regionaal Archief Dordrecht: Ondertrouwinschrijving
 2. Collectie Delft
 3. Genealogische -, Parenteel- en Stamboomgegevens van de familie: VINK-MALLAN
 4. Regionaal Archief Dordrecht: archieftoegang 10, inventarisnr 31, Weesboek, 11 juli 1712