Jacob Hendrik Littel (1824-1895)

Generatie IX

Jacob Hendrik Littel; geboren Schoonhoven 12-10-1824, overleden ‘s-Gravenhage 21-11-1895, zoon van Willem Littel en Elisabeth Poederbach.

Jacob is getrouwd (1) Rotterdam 29-06-1859 met Grietje Krijger; geboren ‘s-Gravenzande 27-01-1836, overleden Schoonhoven (Tol A 5) 05-02-1873, begraven Schoonhoven, dochter van Abraham Krijger (1809-1887) en Wilhelmina (Mina) Boon (1811-1882).

Jacob is getrouwd (2) Schoonhoven 26-11-1873 met Trijntje Sijbes Visser; geboren Scherpenzeel 26-06-1826, overleden Waddinxveen 21-01-1915, dochter van Sijbe Idzes Visser en Attje Jans Sloterdijk. Trijntje was strohoedenmaakster in Delfstrahuizen (1848). Trijntje is getrouwd (1) Weststellingwerf 22-09-1848 met Kornelis Lefferts Veenstra; geboren Lutjegast 01-06-1825, overleden 02-10-1857, zoon van Leffert Halbes Veenstra en Geertje Kornelis Bakker.

Jacob werd geboren in huis 243. Hij werd metselaar, stukadoor en aannemer te Schoonhoven. Hij was onder andere betrokken bij de bouw van het Gereformeerde Weeshuis (1863), een verbouwing van de synagoge (1868) en de bouw van een bierbrouwerij (1872).

Jacob was enige tijd waagmeester (vermeld 1852, 1855) in de stad. Uit de gemeenteraadshandelingen van 15 juli 1852: “Burgem. en Weth. doen verslag omtrent de verpachting der waag en het benedenste gedeelte van het arsenaal en stellen den Raad voor de goedkeuring daarop te verleenen. En is met algemeene stemmen besloten den heer J.H. Littel als pachter, en de Heeren W. Littel en H. van den Dool als borgen goed te keuren.” Hij was ook tegenschatter voor de personele belasting in Schoonhoven (1876-1877, 1878-1879, 1880-1881). Hij was lid van de Chr. Afgescheidenen in Schoonhoven, waarvan hij wordt vermeld als scriba (1876) en kerkenraadslid (1877, 1878).

In april 1882 verhuisde het gezin naar Wolvega, al in juni trokken ze echter verder naar Den Haag. Jacob werkte als stukadoor en was lid van de kerkenraad van de Chr. Gereformeerde gemeente in Den Haag. Trijntje woonde in 1902/1903 korte tijd in Gouda, daarna weer te Den Haag. Ze overleed echter in Waddinxveen, mogelijk tijdens familiebezoek.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elizabeth Littel; geboren Schoonhoven 25-12-1859, overleden Leiden 27-01-1896. Naaister. Zij baarde op 19-01-1896 een levenloze zoon en overleed zelf kort daarop. Beide vermoedelijk in het ziekenhuis van Leiden, hoewel ze in Den Haag woonde.

 2. Abraham Littel; geboren Schoonhoven 25-03-1861, overleden aldaar 31-03-1861.

 3. Abraham Littel; geboren Schoonhoven 11-07-1862, overleden Apeldoorn 26-08-1928.
  Abraham is getrouwd (1) Den Haag 21-05-1890 met Geesje Veenstra; geb. Wolvega 19-01-1863, overleden Den Haag 20-09-1909, dochter van Halbe Lefferts Veenstra en Antje van Heijnsbergen. Geesje was dienstbode.
  Abraham is getrouwd (2) Bloemendaal 06-10-1910 met Maria Cornelia Hessels; geb. Bloemendaal 22-10-1868, overleden Apeldoorn 23-12-1952, dochter van Hermannus Hessels en Wilhelmina Bruinier.

 4. Willem Littel; geboren Schoonhoven 19-06-1865, overleden aldaar 15-10-1869.

 5. Wilhelmina Littel; geboren Schoonhoven 31-12-1866, overleden aldaar 24-10-1876.

 6. Anna Maria Margaretha Littel; geboren Schoonhoven 21-02-1869, overleden Voorburg 05-06-1937. Anna trouwde Den Haag 02-08-1893 met Cornelis Visser; geboren Harlingen 23-08-1863, overleden Voorburg 08-07-1940, zoon van Jan Sijbes Visser en Aafke Bakker.

 7. Willem Littel; geboren Schoonhoven 26-03-1871, overleden aldaar 13-09-1876.

 8. Cornelius Eliza Littel; geboren Schoonhoven 24-01-1873, overleden aldaar 12-02-1873.