Cornelis Littel (1670-1749)

Generatie IV

Cornelis Littel; gedoopt Schoonhoven 11-03-1670, overleden aldaar op of kort voor 08-05-1749 (gaarder), zoon van Thomas Littel en Baijken Willems de Leeuw.

Cornelis is getrouwd Schoonhoven 19-03-1693 (1) met Annigje Lamberts van Gelder, ook Anna of Annetje; van Schoonhoven, geboren 1670/1670, overleden 1702/1724, dochter van Lambertus van Gelder en Maria?

Cornelis hertrouwde Schoonhoven 29-10-1724 met Maria Jans Bonenge; van Gouda, overleden Schoonhoven op of kort voor 09-04-1745 (gaarder). Zij woonde bij het huwelijk al in Schoonhoven. Bij het overlijden werd ze vermeld als Maria Boode.

Cornelis wordt in de verpondingsregisters van 1733 vermeld met een huis aan de Oude Haven westzijde.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Maritje Littel; gedoopt Schoonhoven 07-03-1694 (getuigen Cornelis van Wijck en Johanna Lammers).

  2. Thomas Littel; gedoopt Schoonhoven 24-11-1697, overleden 1697/1699.

  3. Thomas Littel; gedoopt Schoonhoven 02-04-1699 (doopgetuige Cornelia Littel).

  4. Maria Littel; gedoopt Schoonhoven 06-01-1701.

  5. Lambartus Littel; gedoopt Schoonhoven 13-08-1702.